8 605 99998 | Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atviras laiškas LSDP Marijampolės skyriaus pirmininkui Povilui Isodai

Kęstutis Kubertavičius, LSDP narys

Tik pradėję vadovauti savivaldybei, jaunieji socialdemokratai apsikuopė. Buvo užsimota  atleisti įmonių vadovus, mokyklų direktorius. Antai ilgai tardė (lyg KGB) aukščiausią vadybos patirtį turinčią Marijampolės ligoninės direktorę. Nei partinė „bičiulystė“, nei kvalifikacija - nesvarbi. Svarbu, kaip žemai nusilenki įeidamas į kabinetą.

Nespėjau laiku „nusilenkti“, todėl „bičiuliškai“ mane atleido iš UAB „Marijampolės butų ūkis“ vadovo pareigų, nes „jis mums netinka ir viskas“. Mat „Butų ūkio“ darbuotojas pasirašė skundą, kad direktorius  per daug reiklus. O štai viena moteris pasiskundė Seimo nariui Dainiui Gaižauskui, kad „Butų ūkio“ direktorius nesutaiso jos bute grindų (tai jos privatus reikalas) – seimūnui nurodžius, savivaldybės vadovams paliepus, direktorius pasirūpino veltui suremontuoti grindis.

Seimo narys tuo labai didžiuojasi ir viešai skelbia, kad dėl šios moteriškės skundo iš pareigų atleistas „Marijampolės butų ūkio“ direktorius Kęstutis Kubertavičius. Partijos bičiulis, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) Marijampolės skyriaus pirmininkas, vicemeras Povilas Isoda nesiaiškino situacijos „Butų ūkyje“. Praėjusių metų lapkričio 13 -ąją  savivaldybės vadovybė (o tuo pačiu mūsų partijos skyriaus vadovai), nepateikę skundo turinio, manęs neišklausę, ultimatyviai pareiškė: „atsistatydink arba perduodam į prokuratūrą“. Paklausus, kuo esu kaltinamas, skyriaus pirmininkas atsakė: „Nesakysim. Tavim visi nepasitiki, yra daug skundų“. Pareiškiau, kad negaliu atsistatydinti, kol nežinau, kuo kaltinamas. „Jeigu neatsistatydini,  perduodam prokuratūrai“. Tepasakiau: „perduokit“, nes žinojau, kad nieko nusikalstamo nepadariau. Prokuratūra apklausė mane kaip liudininką, netinkamo nieko nerado ir tyrimas buvo nutrauktas.

P. Isoda naudojo bolševikinį principą: „Ja načialnik ty durak“ („aš viršininkas, tu kvailys“). Taigi, partijos bičiuliai, žinokite, - bičiulystė baigėsi. „Mes ne Stalino „troika“, mes četviorka“,- per privatų pokalbį man pasakė autoritarinio valdymo metodus vis labiau įvaldantis P. Isoda. Nes mano „teismo procese“ dalyvavo keturiese.  Daug nesiaiškinant, tokiu būdu iš pareigų atleista nemažai partijos bičiulių.

Nuo šios dienos atsisakau narystės Lietuvos socialdemokratų partijoje, nes Marijampolės skyriaus pirmininkas grubiai pažeidė Partijos statuto reikalavimus:

1. Nesilaikyta Statuto 2.1. str.: „LSDP siekia: Puoselėti demokratiją, ginti žmogaus teises ir laisves,...“

2. Nesilaikyta Statuto 5.6 str.: „LSDP nariai visokeriopai remia vienas kitą. LSDP savo nariams teikia paramą, padeda realizuoti jų teisėtus interesus, gina nuo nepagrįstų kaltinimų, šmeižto.“

3. Buvo nesilaikyta esminio partinio principo. Statuto 5.6. str. – vadovybė privalėjo išsiaiškinti ir ginti mane nuo šmeižto, tačiau, kaip vėliau paaiškėjo, ne tai jiems rūpėjo. Reikėjo mane sukompromituoti, kad turėtų pagrindą išbraukti iš sąrašų, kaip galimą būsimą P.  Isodos konkurentą rinkimų sąraše į merus ir į savivaldybės tarybą. Nors tai taip pat  prieštarauja patvirtintai rinkimų sąrašų sudarymo tvarkai: „visi pasiūlyti kandidatai yra užregistruojami...“ nepriklausomai nuo to, ar dėl kandidato vyksta koks tyrimas, ar ne.

4. Skyriaus tarybos, prezidiumo sprendimai negali prieštarauti LSDP nacionalinės tarybos sprendimams. Nesilaikyta Statuto 2str. reikalavimų: „...LR Konstitucijos...“ - teisės aktų viršenybės vienų prieš kitus. Vadovaujant Povilui Isodai, skyrius pasitvirtino savo kandidatų atrankos tvarką rinkimuose į savivaldybės tarybą ir merus, nors yra LSDP patvirtinta tvarka nacionaliniu lygiu. Mero rinkimai ir rinkimai į vietines tarybas yra vykdomi nacionaliniu lygiu ir Marijampolės skyriaus vadovybė neturi teisės savaip juos organizuoti.

5. Nesilaikyta Statuto 14.5. str.: „LSDP narys arba jo atstovas privalo būti pakviestas dalyvauti posėdyje, kuriame bus svarstomas jo klausimas.“

6. Nesilaikyta Statuto 5.4 str.: „LSDP yra atvira partija....užtikrinanti veiklos viešumą ir suteikianti galimybes savo nariams laisvai reikšti nuomones.“ Nesilaikyta 14.5 str. ir 5.5 str.: „išsiaiškinti su partijos nariais skyriuose, LSDP prezidiume, taryboje.“ Nebuvau kviečiamas į posėdžius, kuriuose buvo sprendžiamas mano asmeninis klausimas dėl išbraukimo iš rinkimų sąrašų. Skyriaus pirmininkas vengia atvirai kalbėtis akis į akį prie kitų bičiulių.

7. Skyriaus pirmininkas nesilaikė Statuto 5.7. str. : „........ Partijos narys (skyriaus pirmininkas taip pat yra narys) vengia nesąžiningų pranašumo siekimo būdų, viešų ir privačių interesų konflikto.“

Į prašymą partijos Centrinei etikos komisijai išnagrinėti partijos statuto pažeidimus gavau  atsakymą, kad „vsio zakonno“ (viskas teisėta). O LSDP pirmininkas Gintautas Paluckas net nesureagavo, kai 2018-03-07 nusiunčiau paklausimą dėl Marijampolės skyriaus pirmininko Povilo Isodos neteisėtos veiklos priimant sprendimus. Jam, kaip ir Marijampolės skyriaus pirmininkui Povilui Isodai, partijos bičiuliai neberūpi.

Skyriaus pirmininkas tarybos posėdyje bičiuliams pažadėjo raštiškai atsakyti į nurodytus Statuto pažeidimus, tačiau tai ir liko tik pažadas.

„Vaikiška kairumo liga“, – pasakytų visiems gerai žinomas buvęs politinis veikėjas, išgirdęs, kad skyriaus pirmininkas Povilas Isoda nedrįso pakviesti manęs - bendrapartiečio  į LSDP Marijampolės skyriaus Prezidiumo ir tarybos posėdį, kuriame buvo svarstomas mano personalinis klausimas.

Marijampolės skyriaus nariai sunerimę dėl skyriaus pirmininko neatsakingos, skaldytojiškos veiklos: vieni yra geri bičiuliai, kiti – be priežasties jau nereikalingi, blogi. Arba ieškoma formalių priežasčių „padaryti blogais.“ Bičiuliams neramu dėl savo ateities, - galimo atleidimo iš darbo. „Tarp bičiulių įsivyrauja baimės atmosfera,“ - kovą vykusios skyriaus konferencijos metu kalbėjo  buvęs Seimo narys Albinas Mitrulevičius

P. Isoda, tapęs LSDP Marijampolės skyriaus  pirmininku, prisistatydamas laikraštyje „Suvalkietis“ (2017-10-07, 4 psl. ) pasižadėjo: „politikas pirmiausia turi būti teisingas ir sąžiningas žmogus. Antra, labai svarbu sugebėti atleisti ir nelaikyti pykčio...... Žinoma, ir atitinkami profesiniai, vadybiniai gebėjimai, ypač aukštesniuose postuose, tampa labai svarbūs.“

Jaunasis vicemeras Povilas Isoda kirto iš peties: atleido iš darbo visus, kurie turėjo savo nuomonę ar profesionalią vadybinę patirtį. „Kas buvo niekas, tas taps viskuo,“- gerai žinomas posakis.

„Mes politikai. Jis gavo įgaliojimus ir daro ką nori“,- sako Artūras, jo bendražygis. Tačiau jis gavo įgaliojimus laikytis LSDP statuto, bet ne savivaliauti. Būtent politikoje pirmiausiai turi vyrauti demokratiniai principai.

Sakoma, - politika „purvina“. Tačiau purviną politiką daro „purvini politikai“. Ar tokie gali spręsti gyventojams rūpimus klausimus, lemti žmonių likimus?

P. Isoda neturi jokios strategijos dėl būsimų  Seimo rinkimų ir neturi ką priešpastatyti kitos partijos dabartiniams Seimo nariams, rinktiems Marijampolės miesto ir savivaldybės apygardose. Visus bent kiek iškilesnius savus politikus išvaikė ar izoliavo.

Marijampolės vadovybė neturi kompetencijos nei tinkamai spręsti miesto tvarkymo klausimus, nei kitą kartą, teisingai suprasti teisės aktų reikalavimus.

Todėl gyventojai palieka Lietuvą - nėra ne tik ekonominio, socialinio, bet ir politinio teisingumo.

LSDP Marijampolės skyriuje yra daug puikių narių, nuoširdžiai atsidavusių socialdemokratinėms idėjoms. Gaila palikti partiją, kurios nariu esu daug metų. Mačiau kaip ji atsikūrė 1992-aisiais.  1992-1996 metais buvau LR Seimo Ekonomikos komiteto narys, 1997-2015 metais Marijampolės tarybos narys, Ekonomikos, finansų, ūkio komisijų pirmininkas. Aktyviai dalyvavau politinėje veikloje, todėl mano sukaupta patirtis ne tik politinėje erdvėje, bet ir ūkinėje veikloje gali būti naudinga Marijampolės žmonėms. Miestui reikalingi profesionalūs sprendimai, paremti gerąja praktine patirtimi.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš asmeninės Kęstučio Kubertavičiaus sąskaitos

Komentuokite

Rašyti komentarą kaip svečias

0
  • Komentarų nerasta
Scroll to top